How are you feeling today?

Integratieve kindertherapie

Integratieve kindertherapie is een vorm van speeltherapie. Deze relatief kortdurende vorm van kindertherapie is specifiek ontworpen voor kinderen van 4-12 jaar. De therapie richt zich op de innerlijke wereld van je kind en de relaties die hij of zij tegenkomt in de wereld daarbuiten (bijvoorbeeld op school en binnen de familie).

In deze vorm van kindertherapie staat het kind helemaal centraal. Het kind 'heeft' en 'beleeft' een probleem, maar het kind 'is' het probleem absoluut niet. Het kind gaat in de sessies zijn/haar eigen kracht en keuzemogelijkheid opnieuw ontdekken en gaat op onderzoek naar de oorzaak van het probleem en hoe hij/zij zichzelf wil en kan helpen, wat hij/zij nodig heeft om zijn/haar problemen weer de baas te worden.

Belangrijk vind ik dat het kind het gevoel heeft weer controle over zijn/haar keuzes en gedrag te hebben. Wij gaan samen met je kind zijn/haar eigen behoeften en mogelijkheden exploreren. Het is in feite een speelse en creatieve manier om van de huidige situatie naar de gewenste situatie te gaan.

Samen met jou zoeken we manieren om je kind krachtiger te maken en geven we hem/haar instrumenten om zichzelf beter te begrijpen (en blijer te worden!).

Opvoed coaching & Ouderbegeleiding

Heb je het idee dat je niet meer weet wat er in je kind omgaat? Weet je niet zeker waarom het bedtijd ritueel altijd in huilen eindigt, waarna jij je gefrustreerd en uitgeput voelt? Vind je dat je als ouder niet altijd op de juiste manier met je kind omgaat of communiceert? (psst! dat vinden we trouwens allemaal wel eens!) Dit type consult biedt jou steun in je rol als ouder. Het doel is om jou inzicht te geven in de diverse situaties waar je als ouder mee te maken hebt en op zoek te gaan naar geschikte oplossingen, die goed bij jou en je familie passen.

Als opvoedcoach help ik ouders die vragen over de opvoeding hebben of die problemen tijdens de opvoeding van hun kinderen ondervinden. Opvoeden is een doorlopend leerproces, dat soms zwaar en veeleisend kan zijn. Als moeder van twee jongens weet ik dat al te goed. Mijn doel als opvoedcoach is dan ook om jou te helpen om de opvoeding van je kind positief, constructief, liefdevol en respectvol aan te pakken. Hierbij gaat het vooral om wat jouw kind nodig heeft voor een goede ontwikkeling en om wat jij als ouder nodig hebt voor liefdevol, stimulerend en respectvol ouderschap.

Als opvoedcoach kijk ik, samen met jou, hoe wij de draagkracht van jullie gezin kunnen vergroten en de draaglast kunnen verkleinen. Het is belangrijk dat deze twee elementen in balans blijven, en dat is vaak lastig. Hier help ik je graag bij!

Wat doen we tijdens een opvoed coaching sessie?
We kijken samen op een heel specifieke en gerichte manier naar de gezinssituatie, het gedrag van jouw kind en naar jouw eigen gedrag en ik help jou manieren te vinden om effectief te handelen en te reageren.

Hoe bereik je een goede balans tussen duidelijkheid & structuur en betrokkenheid & warmte? Hoe stel je op een constructieve manier grenzen? Hoe kan je effectief communiceren met je kind? Wat heeft je kind eigenlijk op dit moment van jou nodig? Hier gaan we samen naar kijken en we gaan samen de beste manier voor jouw gezin vinden. Vaak zijn enkele gesprekken al genoeg om ouders voldoende handvatten te geven.

Jongeren therapie

Soms kan alles even te veel zijn. Je hebt twijfels, voelt je onzeker of je hebt het idee dat je nergens bij past. Dat hebben veel jongeren, wist je dat? Ik help je graag om steviger in je schoenen te staan!

Jongeren hebben soms wat steun nodig om hun eigen weg te vinden naar een evenwichtig, plezierig volwassen bestaan. Vaak helpt een luisterend en positief oor of een goede raad. Maar soms komt er ook meer bij kijken. Jonge mensen hebben een grote behoefte aan volwassenen die zich in hen kunnen verplaatsen en hen kunnen helpen zonder te oordelen.

Met jongeren (leeftijd 12-23) werk ik proces gestuurd, zodat mijn cliënt op eigen kracht zijn doel behaalt. De sessies zijn eigenlijk een combinatie van psychotherapie (wat voel ik? Hoe uit ik dit? Wat zijn mijn patronen? etc) en coaching (doel gericht, oplossingsgericht en praktisch). Ik benut de werkzame factoren uit alle verschillende coaching- & psychotherapie richtingen om het vertrouwen te versterken en het zelfsturende vermogen van de cliënt te vergroten en te stimuleren. Hierdoor kan mijn cliënt het probleem zélf aanpakken, bouwt hij/zij vertrouwen in zijn of haar eigen krachten op, en behaalt hij/zij de gestelde doelen.

Met welke vragen komen jongeren vaak naar mij toe?
"Ben ik normaal?"
"Ik krijg mijn hoofd niet leeg, ik wou dat ik niet zoveel dacht."
"Ik voel me depri."
"Ik heb buikpijn en ze kunnen niks vinden."
"Ik heb het gevoel dat ik er niet bij hoor.""ik moet zo veel beslissingen maken, maar weet niet wat ik wil"
"ik ben eenzaam, waarom heb ik geen vrienden?""De hele wereld word gek van me, ik kan niet stilzitten."
"Wat is de zin van alles?"

Volwassenen Therapie

In sessies met volwassenen benut ik technieken en interventies vanuit de coaching en de psychotherapie werelden om een kijkje te nemen samen met jou naar wat je dwars zit en wat je anders zou willen. Door de werelden van Psychotherapie en Coaching te combineren werken wij diep en tegelijkertijd doelgericht en proces-gestuurd. Vanuit de psychotherapie komen wij bij “wat voel ik? Hoe uit ik dit? Wat zijn mijn patronen?” etc, en vanuit de coaching wereld pakken wij het doel gericht, oplossingsgericht en praktisch aan. 

De resultaten van deze combinatie-aanpak zul je snel merken. We bekijken samen je gedachten en gedragspatronen die je in de weg staan of die je belemmeren en proberen samen nieuwe patronen en manieren te vinden die je kunnen steunen en je kunnen leiden tot waar je wilt zijn.

Ouderbegeleiding

Heb je het idee dat je niet meer weet wat er in je kind omgaat? Weet je niet zeker waarom het bedtijdritueel altijd in huilen eindigt, waarna jij je gefrustreerd en uitgeput voelt? Vind je dat je als ouder niet altijd op de juiste manier met je kind omgaat of communiceert (dat vinden we trouwens allemaal wel eens!)
Dit type consult biedt jou steun in je rol als ouder. Het aantal sessies dat je waarschijnlijk nodig hebt hangt af van jou en van het probleem waar je mee zit. Soms heb je maar een of twee sessie nodig!

Tijdens deze sessies praten wij over het probleem, proberen we het in de kern te doorgronden en gaan we op zoek naar manieren om ermee om te gaan. Het doel is om jou inzicht te geven in de diverse situaties waar je als ouder mee te maken hebt en op zoek te gaan naar geschikte oplossingen, die goed bij jou en je familie passen.

Soms werken we ook samen met scholen en leraren, zodat we een compleet overzicht krijgen van de uitdagingen of moeilijkheden waar je kind mee zit. Met jouw toestemming observeer ik je kind terwijl hij of zij op school is (meestal is één keertje genoeg) en vertel ik je wat ik zag en hoe ik denk dat jij je kind kunt helpen in het overwinnen van zijn of haar moeilijkheden.

Mijn naam is Dana Franssen-Hassner

Ik ben kindertherapeut, ouderbegeleider, opvoedcoach en Jongeren Coach Practitioner. Ik werk al meer dan 20 jaar met families die worstelen met diverse uitdagingen.

Na het behalen van mijn Bachelor in Onderwijs (B.Ed) heb ik ontwikkelingspsychologie gestudeerd aan Columbia University in New York. Daarna heb ik aan Harvard University een Master in Pedagogiek (Ed.M) afgerond. Deze Master was gericht op het beter begrijpen en kunnen analyseren van de denk- en leerprocessen van kinderen.

Na mijn afstuderen heb ik met veel plezier op diverse scholen, kleuterscholen en in de kinderopvang gewerkt, zowel in de Verenigde Staten en Israël als hier in Nederland. In 2008 heb ik mijn eigen therapie praktijk in Amsterdam opgezet waar ik al jaren gezinnen ondersteun.

In mijn werk binnen deze verschillende organisaties heb ik tevens te maken gehad met verschillende familieomstandigheden en met een breed spectrum aan problemen en uitdagingen voor zowel kinderen als ouders. Ik besefte mij dat deze problemen niet alleen een effect op de kinderen zelf hebben, maar ook op hun families.

Nadat ik zelf moeder werd, realiseerde ik mij hoe moeilijk het kan zijn om de theorie in praktijk te brengen wanneer het om opvoeden gaat. Daarnaast realiseerde ik mij ook dat iedereen soms behoefte heeft aan de inzichten van een ander, aan praktische tips of aan manieren om een probleem te herkennen voordat je er zelf mee te maken krijgt.
Dana Franssen-Hassner
  • Dana is geweldig met kinderen. Ze weet ze echt zover te krijgen dat ze haar vertellen waar ze mee zitten. Daarnaast benadert ze de familie systematisch, zodat de veranderingen snel doorgevoerd worden. Haar kennis van meerdere culturen is een warm bad en een feest van herkenning voor families die van huis uit ook met meerdere culturen te maken hebben. 

    (WM, vader van drie zonen).
  • Met Danas proactieve hulp and lieve benadering zijn wij door een zeer pittige periode doorheen gekomen. We hebben praktische en creatieve (!) tips implementeren kunnen op een makkelijke manier die goed bij ons gezien en onze routines pasten. Ik had altijd het gevoel dat ik met Dana over alles kon praten, ik schaamde me niet want ze was altijd begrijpend en nooit veroordelend. Ik heb echt het gevoel dat ik als moeder en vrouw gegroeit ben, dankzij Dana.
  • Ik moet eerlijk zeggen – ik neem nog steeds wel eens contact met Dana op als ik weer eens wat tips nodig heb, of als er een nieuwe uitdaging voor de deur staat (zoals een nieuwe baby, eet-patronen die veranderen, of andere leeftijd gerelateerde uitdagingen. 

    (JP, moeder van twee dochters).
  • Ik benaderde Dana voor een consult omdat ik behoefte had aan een externe, ervaren psychotherapeut die gespecialiseerd is in familie-interacties en zich daarbinnen met name richtte op kinderen. Dana is proactief en heeft hele praktische, nuchtere inzichten… Ze zorgt voor een vertrouwde en comfortabele sfeer, zowel voor mijn kind als voor mijzelf. 

    (MM, adoptiemoeder van één dochter).
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram